Wil je THERAPIEHONDBEGELEIDER worden? Is je doel om mensen te helpen d.m.v. de hond?

 

Een therapiehondbegeleider zet zijn eigen hond in of begeleid mensen die een therapiehond (nodig) hebben.

 

Therapiehondbegeleider is een afwisselend beroep. Van het werken met volwassenen met PTSS, getraumatiseerde jongeren bij instellingen, kinderen met autisme, coachen voor het bedrijfsleven, op locatie, op scholen, in de zorg of in eigen praktijk en zowel voor groepen als individuele begeleiding.

 

DogsWork geeft deze basisopleiding al sinds 2011 en heeft inmiddels honderden cursisten opgeleid tot Therapiehondbegeleider. Tevens zijn wij CRKBO erkend. Doordat wij naast het geven van onze opleidingen ook al deze jaren clienten begeleiden d.m.v. therapiehonden kunnen wij deze ervaringen delen tijdens de opleidingsdagen. DogsWork heeft een groot team van therapiehondbegeleiders en docenten met ieder hun eigen expertise. Tijdens de modules heb je een aantal vaste docenten en daarnaast zul je regelmatig les krijgen van een van onze docenten die gespecialiseerd is op haar eigen vakgebied.

 

Door middel van theorie afgewisseld met praktijk zullen we je stimuleren om jouw eigen krachten te ontdekken zodat je die kunt benutten bij het inzetten van een therapiehond. Jouw persoonlijke ontwikkeling en groei loopt als een rode draad door onze modules. Waar liggen jouw talenten en welke doelgroep past bij jou? Waar heeft jouw client behoefte aan? We werken vanuit diverse methodieken en invalshoeken zodat je leert hoe je vanuit verschillende werkvormen een therapiehond kunt inzetten om bewustwording te verkrijgen bij verscheidene doelgroepen.

 

Na deze opleiding beschik je over competenties en tools die jou helpen om als ondernemer/zelfstandige therapiehondbegeleider te slagen. Deze basisopleiding is geschikt voor iedereen die van het therapeutisch werken met honden zijn werk wil maken.

 

We werken tijdens de opleidingsdagen met onze DogsWork roedel. De huiswerkopdrachten kunnen worden uitgevoerd met eigen hond evenals de stages. Indien je zelf geen hond hebt is het toch mogelijk om deze opleiding te volgen. Bij DogsWork staat het welzijn van de hond altijd voorop. Wij leren hoe je binnen de grenzen van de hond kunt werken zodat het voor de hond leuk blijft om te werken zonder enige vorm van druk. We werken zowel binnen als buiten tijdens de opdrachten.

 

Onze basisopleiding Therapiehondbegeleider wordt gegeven in Warns, Friesland (nabij Stavoren).

Veel van onze cursisten overnachten in een van de gezellige B&B’s in de omgeving.


Alle 8 modules bestaan uit twee opeenvolgende lesdagen (vrijdag en zaterdag) van 10.00 tot 16.00 uur

plus 1 dag keuring van je hond en 1 dag examen = 18 dagen

 

DogsWork is geregistreerd in het register van het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Dat betekent dat onze opleidingen erkend zijn. In het CRKBO kunnen onderwijsinstellingen worden ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs.

Module 1: Bezoekvrijwilliger en Lichaamstaal  (2 dagen)

Je leert een hond te observeren en te lezen opdat je het welzijn van de hond goed kunt monitoren. Bezoekvrijwilliger (zonder vooraf bepaald doel) is de basis van het inzetten van een therapiehond.

 Kernwoorden: lezen van de hond, werkelijke aandacht voor de hond, objectieve observatie, basis therapiehondenwerk


Naast de opleidingsdagen bestaat de studiebelasting uit:


- lezen van ons boek DogsWork therapiehondbegeleider en bezoekvrijwililger

- huiswerkopdrachten (gemiddeld 4 uur per module)

- 5 maal stage als bezoekvrijwilliger plus een verslag hiervan

- 6 maal stage als therapiehondbegeleider plus een eindverslag

- 1 dag keuren bezoekdier (verscheidene data)

- 1 dag examen schriftelijk en praktijk + een individueel eindgesprek in september 2019


Deze opleiding kost € 2600 (komt geen BTW of verborgen kosten bovenop) inclusief:

 

- DogsWork therapiehondbegeleider boek, werkboek, bezoekvrijwilligerboek en lesmateriaal

- Lunch, drinken, koffie, thee en versnaperingen

- Huiswerkopdrachten

- Keuring van je hond als bezoekdier

- Examen

- Certificaat en/of diploma

- Na het behalen van je diploma krijg je toegang tot onze besloten Facebook werkgroep waar we elkaar inspireren, ervaringen delen, ondersteuning bieden en regelmatig nieuwe clienten aanbieden.

 

Module 2: Training basis plus clickertraining

(2 dagen)

Hoe leert een hond? Clickertraining kan een fijne methode zijn om een hond op positieve manier nieuwe vaardigheden aan te leren voor zowel een eigen hond als voor een therapiehond van een client. Hoe leer je basisvaardigheden aan bij honden van jezelf en van een client.

 

Kernwoorden: leren hoe een hond denkt, positieve training, nieuwe uitdagingen voor jezelf en je hond, praktijkoefeningen

Module 3: Spiegelen en Coachen (2 dagen)

In deze module ervaar je hoe je een hond spiegelt en leer je daarin de vertaalslag te maken en je krijgt coachingtools aangereikt zodat je een hond in kunt zetten als co-coach. Wie ben jij als coach? Waar liggen jouw (kern)kwaliteiten, je valkuilen? Welke voorkeursmethodes hanteer jij als coach? Wat past bij jou?

 

Kernwoorden: inzicht in jezelf, vaardigheden, leiderschap, persoonlijke groei, blokkades doorbreken, vertrouwen in jezelf en de hond, hond als co-coach

Module 4: Energetische werk (2 dagen)  

 

Tijdens deze module wordt je bewuster van je eigen mogelijkheden en talenten. Door middel van spel met de hond krijg je inzichtelijk hoe je mensen dichter bij zichzelf kunt brengen. Je krijgt manieren aangereikt voor het behouden van een gezonde hond.

 

Kernwoorden: verbinding mens en hond, emoties, werken met energie, werken vanuit je hart, non-verbale communicatie, energetische behandelmethodes

Module 5: Spelletjes en Trucs

(2 dagen)

Creatieve dagen waarin je werkvormen en methodieken aangereikt krijgt voor het inzetten van een hond op velerlei vlakken. Coachingtools worden in de praktijk gebracht. Je krijgt deze dagen de gelegenheid om diverse rollen in te nemen. Zo bijvoorbeeld de rol van coach maar ook de rol van de coachee.


Kernwoorden: spelvormen, praktijkoefeningen, creativiteit, verdieping coachingtools, praktijk coachen met honden.

Module 6: Rassen en Praktijk begeleiding

(2 dagen)

Welke hond is geschikt als therapiehond en waarom (niet)? Medische basiskennis en tot welke rasgroep behoort een hond? Hoe selecteer je een pup? Je krijgt deze dagen diverse casussen en tips/praktijkvoorbeelden betreffende het begeleiden van gezinnen met een therapiehond. Hoe leer je de hond specifieke therapiehondvaardigheden aan?

 


Kernwoorden: Erfelijkheid, (geboorte) puppen, rassenkennis, begeleiden clienten met hun hond

Module 7: Praktijk therapiehonden (2 dagen)

Therapiehondbegeleiders komen vertellen over hun ervaringen en hoe zij hun hond(en) inzetten. Hoe zijn zij hun bedrijf gestart? Clienten van DogsWork komen uitleggen wat de therapiehond voor hen betekend wat de therapiehond voor hen doet. Wat waren hun verwachtingen, hoe gaat de begeleiding en waar staan ze nu? Deze module vallen veel puzzelstukjes op hun plaats.

 

Kernwoorden: de kracht van de therapiehond en ruimte om jouw eigen vragen te stellen aan therapiehondbegeleiders en clienten.

Module 8: Communicatie (2 dagen)

Waarin we uitleg geven over diverse gesprekstechnieken. de DO’s en de DONT’s per doelgroep. Op welke doelgroep ga jij je richten, hoe begin je een eigen bedrijf, wat zijn jouw ondernemerskwaliteiten, hoe bereik je klanten? We sluiten deze module af met een afrondende coaching.

 


Kernwoorden: communicatie met verscheidene doelgroepen, doelgroepbepaling, website en ondernemersschap etc.

BASISOPLEIDING   THERAPIEHONDBEGELEIDER